Vertrouwenscontactpersonen gezocht

Als bestuur willen we werk maken van een sociaal veilige vereniging. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) hoort daar bij.

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag.

Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen. De vertrouwenspersoon is een luisterend oor en wegwijzer. Bij de KNRB en NOC NSF zijn er vertrouwenspersonen naar wie doorverwezen kan worden.

Voor een vertrouwenscontactpersoon is een functieprofiel opgesteld door NOC NSF, die we graag gebruiken. Zie bijlage. Een training is essentieel.

Wie heeft er interesse om binnen Thyro de rol van Vertrouwenscontactpersoon op zich te nemen. We zijn op zoek naar 2 personen.

Bijlage